Jesteś tutaj:>> Kwaczała>> Działania

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały realizuje swoje cele poprzez  działalność na rzecz ogółu społeczności wyłącznie z zakresu sfery zadań publicznych obejmujących w szczególności:

 • promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych miejscowości Kwaczały i okolic (np. Powiatu Chrzanowskiego);
 • promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 • ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Kwaczały,
 • inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
 • wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej,
 • realizacja zdań z obszaru pomocy społecznej,
 • pozyskiwanie środków do realizacji celów Stowarzyszenia,
 • planowanie i organizowanie działań zamierzających do wybudowania obiektów publicznych na terenie Kwaczały,
 • wspieranie innych inicjatyw społecznych,
 • działanie na rzecz rozwoju zainteresowań i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich wolnego czasu poza zajęciami szkolnymi,
 • działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji i organizacji wolontariatu,działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa   przyrodniczego,
 • działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,SSiPK realizuje swoje działania statutowe współdziałając z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi.
Opiera ono swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy i sympatyków, oraz osób fizycznych i prawnych, do prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników.
Od grudnia 2006r jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały

Kwaczała ul. Słoneczna 3
32-566 Alwernia
NIP: 628-20-06-381
REGON: 35624490 46
KRS: 0000143475
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
Oddział Babice
46 8444 0008 0010 0110 3366 0001

tel. 602 382 289
Projekt i program Interhead.pl Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.